Quán quân cuộc thi Research Challenge Vietnam

Research Challenge Vietnam 2016-2017

Quán quân: Đại học Ngoại Thương HCM

Công ty chủ đề: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  (HOSE: PNJ)


 

Research Challenge Vietnam 2015-16

Quán quân: Đại học Ngoại Thương HCM

Công ty chủ đề: CTCP Xây dựng Coteccons  (HOSE: CTD)


 

Research Challenge Vietnam 2014-2015

Quán quân: Đại học Ngoại Thương HCM

Công ty chủ đề: CTCP Đầu tư Thế giới di động (HOSE: MWG)