Sự kiện Hội viên CFA

Lễ trao Chứng nhận CFA

Mỗi năm, các hội viên CFA mới sẽ được trao danh hiệu CFA, một trong những chứng nhận đầu tư và phân tích tài chính…